Kurum Koçluğu ve MBTI

Home » Genel » Kurum Koçluğu ve MBTI

Koçluk desteğinden,günümüzde kurumlar ,çalışan havuzunda farklılıkları yönetmek ve verimliliği arttırmak için faydalanıyorlar.Kurum içinde farklı bedensel,sosyal,kültürel özelliklerle bir arada yaşamaktan başka bir çaresi olmayan bireylerin, farklılıklarının verimliliğe dönüşecek şekilde yönetilmesi ve sağlıklı ilişkilerin kurulması için

MBTI Testlerinin kurum içi çalışmalara alınması gerekliliği var.Sosyometrik envanter olan MBTI test sonuçları ,sosyal psikolog tarafından değerlendirilmek suretiyle departmanlara çalışanların uygun  yerleştirme planı  ile daha sağlıklı sonuçlar almak mümkün.Önemli noktalardan diğeri,bireylerin işyerlerinde ve yaşamlarında temel insani tutumu takınmaları ve işletmelerin de bu tutumu bütün düzlemlerde destekleyip güçlendirmeleridir.

Koçluk ve Nlp  yaklaşımına göre,ister bir iş arkadaşı,eleman,yönetici,müşteri,iş ortağı ya da hizmet sunucu olsun,ister kadın,erkek,genç,yaşlı,bedensel engelli,hetero ya da homoseksüel olsun,ya da başka ne tür bir bireysel özelliğe sahip olursa olsun insanlara insan gibi davranabiliriz.Diğer bir cinsi,kuşağı kültürü,cinsel yönelimi  farklı bir davranış biçimi için mazeret olarak kullanabiliyorsak,beynimizdeki kültürle ilgili çapaları değiştirmemiz gerekli.

Kurum koçluğu yapılan işletmelerde,insanların hiyerarşik yapıları kendi çıkarları için kullandığı,çoktan geride kalmış bir eksiklik ve rekabet çağından kalma,kendi insani potansiyelimizin arızası olan durumları profesyonel Koç ve uzmanlar eşliğinde değişim ve dönüşüm çalışmaları yapmak mümkün.

Koçluk ve Nlp yaklaşımı ,her bireyin benzersizliğini ve özgünlüğünü varoluşumuzun temel verisi olarak kabul edip,bu durumu tartışmaya açmaz.

Kurum koçluğu çalışmalarında,yoğun mesailer,rekabetin öne çıkarıldığı erkek egemen kültür,altında politik manevraların yattığı ego gösterileri,yaşamın tek yanlı olarak meslek odaklı konumlandırılması konuları masaya yatırılır.

Koçluk programlarında ele alınması gereken şey,bireysel deneyim ya da kollektif aktarımlarla gelen blokajları fark edip, ortadan kaldırmak ve işletme içinde insani potansiyeli bütün boyutlarıyla geliştirmektir.Bu tür programlar şirket kültürü,örgütlenmesi ve hatta stratejisinde bile büyük etkiler yaratacaktır.

Koçluk desteği çalışmalarından faydalanan şirketlerin artmasıyle ,belki günün birinde,insanlar birbirleriyle blokajlarından arınmış olarak,aynı göz hizasında ilişkiye girebilirler.İşletmelerde bütün taraflar,birer yetişkin olarak ,insani bir temelde,özgürce ve medenice,birbirlerini ciddiye alarak,açıklıkla işbirliğine girdikleri sürece ,kurumlardaki hiyerarşik ilişkilerde hiçbir sorun yaşanmayacaktır.

Yeni yüzyılın çağdaş işletme kültürleri,temel olarak kendilerinden sorumlu yetişkinlerin,zevkle ve işletme amaçları doğrultusunda diğerleriyle birarada çalışabilecekleri mekanizmalardır.Çalışan bireysel potansiyelini işletmenin amaçları doğrultusunda geliştirebileceği türden işbirliğine ve iletişimi hedefleyen yöneticilere ihtiyaç var.

Asıl içsel dönüşüm ,kafalarda gerçekleşecektir.Hepimiz aynı teknedeyiz.Hepimiz aynı yüzyıldan geliyoruz ve gerek yaşam kalitemizde,gerekse sonuçlarda elde edebileceğimiz düzeltmeler için elimizde müthiş olanaklar var.

Koçluk çalışmaları ve bu çalışmaları destekleyen MBTI testleri sosyal psikolog ile ortak çalışmalarla ve kurum içi danışmanlık hizmetleri ile fark yaratan sonuçlar ortaya koyuyor.

MBTI Testleri ve Kurum içi danışmanlık için MHA Elele Gelişim Merkezi uzmanları profesyonel desteği verecektir.

Kurum çalışmaları için Sosyolog,ekonomist ve siyaset bilimci Uğur Ersoy ve merkezimiz kurucusu ve profesyonel koçu olarak işbirliği içinde hizmet veriyoruz.

Sevgiler

Mehtap Hersek Akkoyunlu

MHA Elele Gelişim Merkezi

 

 

Posted on
Bu sitedeki bilgiler tavsiye niteliğinde olup tedavi amaçlı değildir. Uygulamaların sorumluluğu site sahibine ait değildir. Sağlık sorunlarınız için mutlaka bir hekime danışınız.Hekime gitmeden ve teşhis koydurmadan şikayetiniz ne olursa olsun, buradaki bilgiler ile kendi kendinizi tedavi etmeye kalkışmayınız. Buradaki bilgilerin kesinlikle bir hastalığı teşhis amacı yoktur. Sadece bilgilendirme amaçlı paylaşılmış yazılardır.