Dönüşüm ve Olmak

Home » Genel » Dönüşüm ve Olmak

 

Dünyada, mutsuz ve sağlıksız insan sayısı çığ gibi büyüyor.Yaşam ömrü artmakla beraber, yaşamda kaliteyi ,sürdürülebilir olarak sağlayamıyoruz.

Kendimize sormamız gereken soru,”Yaşamıma yeterince değer veriyor muyum?

Batılı yaşam tarzı, bizi kendimizden uzaklaştırarak,birey olma,farklı olma,kendine zaman ayırma ve

yaşamdan keyif alma gereksinimlerimizi karşılayamaz hale getirdi.

Batının Mottosu”Sürekli çalış,başar,üret,yarış ”olunca, beden ve zihin arasındaki iletişim koptu.Teknolojik gelişmelerin hızı ve beraberinde oluşturduğu kültür de eklenince, sürekli her şeyi ölçen,yargılayan ve karşılaştırmaya eğilimli zihnin, bilgi ve veri bombardımanı sonucu, aşırı stres yükünün altında ve stresi algılamının uç noktası olan ”Tükenmişlik Sendromu”ile karşı karşıya kalan insanlar, bugünün çoğunluğu haline geldi….

Çevremiz özellikle şehir yaşamı,bizi sürekli bedensel ve zihinsel sağlıksızlığa sürüklüyor.

Çünkü, bulunduğumuz kabın şeklini alıyoruz.

 

Evrenin yasaları, her şeyin düzensizliğe doğru evrildiğini söyler.Bırakılan her şey, bozulmaya yönelir.Bunu engellemek için ,bir enerji ve çaba harcanması gerekir.Bu kuralın istisnası yoktur.

”İnsan, evrenin bir parçasıdır.Kendimizin, geri kalan her şeyden ayrı olduğunu düşünmek ve hissetmek ,bir çeşit görsel yanılsamadır.Bu yanılsama, bizi içine alan bir hapishanedir.”

Albert Eınsteın

Gelişme ve iyileşme için çaba harcanmazsa, yozlaşma,bencilleşme ve duyarsızlaşmaya doğru yöneliriz.Dönüşmesi gereken biziz.Kendimiz ve kendi yaşamımız.

‘Farklı olmak ve farkında olmak zenginliktir.

Kendi bedenimizi,çevremizi,duygularımızı,düşüncelerimizi,seçimlerimizi olduğu gibi görebilen,

sakin ve odaklanabilen bir zihne gereksinimiz var.Ama çoğumuzun zihni geçmiş ve gelecek arasında salınıyor.Yetişme ve yetiştirme kaygısı ve panik içinde yaşıyoruz.Her şeyi erteliyoruz,sabırsız ve endişeliyiz.Çoğumuz ingilizce tabiriyle’‘Quıck fix yaşamlar”peşindeyiz.

Öyle bir şemsiye olsun ki ,yaşamımızın tüm alanlarını kaplasın.Bu şemsiye altında ,gündelik yaşamdaki yoğun stres yağmurunda bile, sakin ve güvende olalım,zevk alalım,kendimizi ve çevremizi doğru algılayabilelim.

”Zihne odaklanmayı öğretmek,Ruhsal,duygusal,zihinsel ve fiziksel olarak dengede kalabilmek,yaşamı otomatik pilottan çıkarmak,Yapmak Modundan ”OLMAK Moduna’

geçebilmek,yaşadığımız anın ve yerin farkına varmak,anı yaşamak ve kabullenmek,yaşamımızla ve kendimizle yüzleşebilmek yaşamda kaliteyi sağlamak için olmazsa olmazlarımız….

Bedenimizi,duygularımızı,düşüncelerimizi,tepkilerimizi ve potansiyelimizi keşfetmek için,

Kişisel gayret ve disiplin, içsesimize içgüdülerimiz(refleks) kadar duyarlı olmak,bizi sakinleştirerek daha kontrollü olmamızı sağlayacak.

Değişimden ziyade dönüşüm.Siz yine siz olacak, fakat artık beklenmedik şekilde gelişen olaylar sırasında,trafikte ya da projenizin kabul edilmediği bir toplantıda sinir sistemi eskisi gibi etkilenmeyecek,böbreküstü bezleriniz hemen stres hormonu pompalamayacak,ruh hali anında değişmeyecek.

Dönüşüm çizgisel ve tek boyutlu bir yaşamla değil,3 boyutlu ve olabildiğince geniş bir perspektiften yaşamı algılamayla mümkün.

Daha iyi ve mutlu olmak,geleceğe dair hayallerimizde sınırlı değil….

Kendimiz ve günlük olarak yaptığımız seçimler ve verdiğimiz kararlar kaldıracımız olacak…

Sevgiyle

Mehtap Akkoyunlu

Elele Gelişim Merkezi

Proje Yönetmeni ve Eğitmen

Posted on
Bu sitedeki bilgiler tavsiye niteliğinde olup tedavi amaçlı değildir. Uygulamaların sorumluluğu site sahibine ait değildir. Sağlık sorunlarınız için mutlaka bir hekime danışınız.Hekime gitmeden ve teşhis koydurmadan şikayetiniz ne olursa olsun, buradaki bilgiler ile kendi kendinizi tedavi etmeye kalkışmayınız. Buradaki bilgilerin kesinlikle bir hastalığı teşhis amacı yoktur. Sadece bilgilendirme amaçlı paylaşılmış yazılardır.