MBTI-Sosyometrik Envanter

Home » Genel » MBTI-Sosyometrik Envanter

MBTI ,Bireysel yeteneklerin iş ve sosyal hayatta verimliliğe dönüşmesini sağlayan,”yetenek ve yatkınlık”tespitidir.

Sosyometrik envanter olan Bütünleşik MBTI Testlerinin değerlendirilmesi ,MHA Elele Gelişim Merkezi Psikoterapist ve Sosyal Psikologu tarafından değerlendirilip,yorumlanarak ,Koçluk süreci ile de desteklenmektedir.

MBTI çalışma stili,Kişilik Tipolojisi,Bireysel Yaratıcılık,Davranış Yaklaşımları ve Zaman Öncelik Uygulaması işidir.

Kişilik Testlerinde,kişisel özellikler ölçülür ve performansı etkileyecek potansiyel bulgular belirlenir.Kişilik türünü bilmek,kişilik tipindeki zayıf yönlerin doğası sebebiyle karşılaşılacak zorlukları tahmin etmede yardımcı olabilir.Aynı zamanda güçlü yönleri bilmek de,hangi alanlara daha etkin olunacağı konusunda yardımcı olur.

MBTI Kişilik Testi,Carl Gustav Jung ve daha sonra İsabel Brıggs-Myers ve Katherıne Myers tarafından geliştirilen çalışmalara dayanmaktadır.Kişilik tipini bildiğiniz zaman ,doğuştan gelen güçlü yönlerin avantajından faydalanabilir ve zayıf yönlerinizi önemsizleştirebilirsiniz.

MBTI Kişilik Testi ile kişilik tipinizi biliyorsanız,hayatın zorlukları için kendinizi hazırlayabilirsiniz.Örneğin eğer

”düşünceli”biriyseniz ve ebeveynini kaybetmiş bir arkadaşınızı rahat ettirme durumunda kalırsanız,sadece ”mantık”uygulamaktan ziyade ”duygularınızı” da göstermeniz gerektiğinin farkına varırsınız.

MBTI Kişilik Testi ile,kişilik tipinizi biliyorsanız,kişiliğinize en çok uyan faaliyetleri ,kariyeri ve bir partneri seçme şansınız daha yüksektir.Kişilik bir kişinin doğuştan nasıl biri olduğudur.İçine kapalı veya dışa dönük,düşünme odaklı veya hissetme odaklı gibi.

EQ Kavramı ise insan psikolojisi hakkındaki fikirleri olgunlaştırmıştır.Kişilik ve IQ zekaya EQ kavramı eklenerek ,

zihinsel beceri seviyeleri dışında duygusal beceri seviyeleri de ölçümlenmeye başlanmıştır.EQ,duyguları anlama,duygusal tepkileri kontrol edebilme,kendi kendini motive edebilme,sosyal durumları anlama ve başkaları ile iyi iletişim kurabilme yetilerini ölçer.

EQ,kişisel farkındalık ,Öz-Yönetim,Oto-Motivasyon,Sosyal Farkındalık,İlişki Yönetimi süreçlerini kapsar.

MBTI Testi ile Kişinin doğal tercihleri,öğrenme şekilleri,Değerler ve söz verme idealleri ve çalışma alışkanlıkları hakkında bireyin testlere verdiği cevaplar doğrultusunda değerlendirme ve yorumlama psikoterapist ve sosyal psikolog tarafından yapılır.Bireyle yapılan görüşmeler doğrultusunda kişinin terapi sürecine karar verilirse psikoterapist tarafından,koçluk süreci ile yönetilmesine karar verilirse yaşam koçu tarafından sağlanan destekle

süreç yönetimi yapılır.

Bursa MBTI Testleri için ,Sosyal Psikolog,Psikoterapist ve Yaşam Koçu birlikteliği ile çalışan MHA Elele Gelişim Merkezi ile irtibata geçebilirsiniz.

Herkesin olayları algılayış ve kişisel özellikleri farklı olduğundan ,ana kişilik tipleri ve olaylara yaklaşımları

MBTI Kişilik testleri ile yakından tanıyabilirsek işimiz biraz daha kolaylaşacaktır.

Koçluk yeni yüzyılın bizlere sunduğu en iyi araçlardan olup,MBTI testleri bilimsel anlamda bu süreci destekleyen

hazinedir.

Sevgiyle kalın

Mehtap Hersek Akkoyunlu

MHA Elele Gelişim Merkezi

 

Posted on
Bu sitedeki bilgiler tavsiye niteliğinde olup tedavi amaçlı değildir. Uygulamaların sorumluluğu site sahibine ait değildir. Sağlık sorunlarınız için mutlaka bir hekime danışınız.Hekime gitmeden ve teşhis koydurmadan şikayetiniz ne olursa olsun, buradaki bilgiler ile kendi kendinizi tedavi etmeye kalkışmayınız. Buradaki bilgilerin kesinlikle bir hastalığı teşhis amacı yoktur. Sadece bilgilendirme amaçlı paylaşılmış yazılardır.