NASIL DAHA IYI BİR YAŞAM KURABİLİRİZ?

Home » Genel » NASIL DAHA IYI BİR YAŞAM KURABİLİRİZ?

NASIL DAHA İYİ BİR YAŞAM KURABİLİRİZ?

1.5 kg et parçası beynımız, 100 mılyar hücre ile bilinç üretiyor,düşünce üretiyor,zihin üretiyor,sanat üretiyor.

100 milyar hücre de, 10-15 milyon nöronla bağlantısallık ağı içinde.Beyin, bilgisayar sistemine benzetilmeye çalışılsa da ,bilgisayar sistemi gibi 0 ve 1 gibi, deterministik bir sistemde çalışmıyor.

Her bir nöron, 0-1 arasındaki sonsuz seçenekten birini seçerek karar üretiyor.Yaşam gibi insan da siyah,beyaz değil, gri alanlardan oluşuyor.2012 den önce, insan beyni bilgisayar modeli gibi düşünülüyor olsa da, 2015 yılı itibariyle olan araştırmalar,öngörülebilir gelecekte beynin düşünce üretimini modelleme simülasyonu yapacak bilgisayar teknolojisinin olmadığını gösteriyor.

Bilimsel olarak 2016 itibariyle,1 nöron aynı anda tek bir karar mekanizması içinde değil,aynı anda en az 20 ayrı mekanizmanın karar algoritması akışı var.Lineer bir sistem akışı içinde değiliz.

İçinde bulunduğumuz uygarlık en üst düzey ama uygarlıkların da bir sonu var.Bugune kadar yaşam insan için var yaklaşımıyla,sahip olma kültürü ile,yaşam alanlarına tapu memuru gibi yaklaştık.

Bütünü değil,parçayı önemsedik

Deterministik sistemler er ya da geç kaos ile sonuçlanır.

Bugünün uygarlığı, bakış acısı ile,Nasıl daha iyi bir yaşam kurarız? ,sorusunun cevabını veremiyor.

Bugün, yaşamı insan için hak görüyor olmanın zorluklarını görüyoruz.

Ekolojik olarak insanı doyurmaya imkan yok.Ekolojik olarak içinde yaşadığımız dünya, sürdürülebillir değil.

Mutluluga dair tavsiyeler,yayınlar da hep mülkiyet duygusu ile mutlu olan, sahip olma kültürünün dayattığı yaklaşımları destekliyor.

İNSAN YAŞAM İÇİN VAR,yaklaşımı bağlantısallığı,yaşamdaşlık kavramını insanlığa yaklaştırıyor.

Beden-zihin ayrımı yerini holistik bakışa,determinizm yerini olasılığa,dualitik yapı yerini bağlantısallığa

dönüştürüyor.

Anlamak ve bilmek yerine itaat ,kabul,inanmayı içeren çelişkiler dönemi,sevinç ve coşku yerine keder ve yetmezliği hakim kıldı.Hızlı değişim süreci ile 2025 yılında bilginin 25 saatte iki katına çıkacağı verileri yayınlanıyor.Sancılı bir dönem.Doğru olarak söylenenin aslında gerçeklikle ilgisinin olmadığı posttruth yaklaşımı, sadece duygulara hitap eden,olgularla desteklenmeyen mesajları tekrar,tekrar öne sürme,insanın da hakikatı aramak yerine önüne gelen ham bilgi yığınlarını sorgulamadan kabul ettiği çelişkiler dönemini içerir.

Batı felsefesinin en önemli düşünürlerinden Spinoza,Anlamaktan doğan sevinçten,Bilgiden gelen güç,hoşnutluk duygusu ,coşkudan bahseder.

Bağlantısallık,bütünsellik yaklaşımını içeren yeni dönemde zeki ve çalışkan olmak yerini iyilik ve yaratıcılığa bırakacak.Eğitim müfredatına iyilik dersi konulacak,iyilik öğretilecek.

İnsan yaşam için var yaklaşımıyla, yaşamdan yana eylemlerimizle dünya daha yaşanılır bir hale geldikçe, biz de akışta iyi yaşamı deneyimliyor olacağız.

Bütünün onu oluşturan parçaların aritmetik toplamından büyük olduğunu içselleştireceğiz.

Cevap verme ,soru çözme ustalığı üzerine eğitilen bu dönemden doğru soruyu,doğru zamanda sormanın önemini kavrayacağız.

Doğru sorularla derinleşeceğiz.En etkin bilgi işleyen sistemin yaşamın kendisi olduğu ile gerçekliği ile huşu içinde olacağız.

Yaşam içice geçen enformasyon kodlamalarından oluşan ,birbirine dönüşen sistemdir, önermesi uygarlıkları değiştirir,dönüştürür.Yaşamın yapı taşı enformasyondur.

Yeni kültürel paradigma yaşamın hakkını insana karşı koruyacak.İşte insan o zaman ,akışın içinde olma halini deneyimleyecek.

Mutluluk sahip olunacak değil,deneyimlenen olacak.

 

 

 

Posted on
Bu sitedeki bilgiler tavsiye niteliğinde olup tedavi amaçlı değildir. Uygulamaların sorumluluğu site sahibine ait değildir. Sağlık sorunlarınız için mutlaka bir hekime danışınız.Hekime gitmeden ve teşhis koydurmadan şikayetiniz ne olursa olsun, buradaki bilgiler ile kendi kendinizi tedavi etmeye kalkışmayınız. Buradaki bilgilerin kesinlikle bir hastalığı teşhis amacı yoktur. Sadece bilgilendirme amaçlı paylaşılmış yazılardır.