Thetahealıng Basıc DNA Eğitimi

Home » Genel » Thetahealıng Basıc DNA Eğitimi

Thetahealıng,Yaradan aracılığıyle fiziksel,psikolojik ve ruhsal şifayı,odaklanmış dua ile sağlayan meditasyonel bir süreçtir.Bu teknik için geçerli olan tek şart,Yaradan inancıdır.Varoluşun Yedinci seviyesine ve ”Her şeyi Yaratmaya Muktedir olan Yaratıcı enerjiye yönlenmemizi sağlar.

Thetahealıng dini bir oluşum değildir.Bu yöntemde kulllanılan işlemlerde yaş,cinsiyet,ırk,renk,mezhep veya dine özel değildir.Bu teknikle kendi hayatınızı değiştirmekle beraber,izin alarak başkalarının hayatını da değiştirmesine yardımcı olabilirsiniz.

Thetahealıng metodunda belirtilen şifalar,yaklaşımlar ve teknikler ,profesyonel tıp bakımı veya tedavisinin yerine geçme ya da tamamlayıcı olma amacında değildir.Ciddi bir tıbbi rahatsızlığı olan bir danışanda,yetkili bir sağlık danışanına danışmadan Thetahealıng metodunu kullanarak tedavi etmeye kalkışılmamalıdır.

Thetahealıng tekniği ile çalışırken,teta durumundayken prize giren elektrik fişi gibi, Yaradan ile doğrudan bağlantı kurabiliriz.Teta durumu,hipnozda kullanılan son derece derin bir gevşeme halidir.Teta dalga boyutunda beyin dalgaları saniyede dörtten yediye kadar bir frekansa yavaşlar.Teta beyin dalgaları,beynimizde bilinçle,bilinçaltının arasında konumlanan bölgeyi idare eder.Bu bölgede anılar ve algılar mevcuttur.Bu bölge ayrıca tavır,inanç ve davranışlarımızı kontrol eder.Bu dalga yaratıcı ve ilham vericidir.

Thetahealıng metodunda ,Teta dalga boyutu,çocukların bilgisayar oynarken içine girdikleri ve çevrelerinde olan bitenten habersiz oldukları trans haline benzer bir durumdur.

Thetahealıng Basıc DNA eğitiminde ,modern endüstri çağında maruz kaldığımız zehirler ve toksinlerden arınmayla ilgili çalışma da yapılır.DNA kodlarındaki gençlik ve canlılığın insanların hayatta kalabilmeleri açısından son derece önemli olduğu aşikardır.

DNA Aktivasyonu ile kimseye DNA zinciri eklenmez,sadece var olan uyandırılır.DNA Aktivasyonu sayesinde kişinin sezgileri gelişir,iyileştirme becerileri gelişir,vücutları toksinlerden kurtulur.

Thetahealıng Eğitimlerinde gözlemlediğimiz şey,kendi sağlığımız,bedenimiz ve canlılığımızın anahtarlarının elimizde olduğu farkındalığıdır.Çocukluktan ve benliğimizin diğer boyutlarından öğrendiğimiz inanç ve programlarla ilgili dönüştürme çalışmaları , Thetahealıng temel seviye eğitimlerinde yapılır.

Thetahealıng eğitimlerinde özinanç seviyesi,genetik seviye,geçmiş seviye ve ruhsal seviye olmak üzere dört seviye üzerinde çalışılır.Bu dört seviyedeki programların kaldırılıp yerine yenilerinin konulması sayesinde,beden,fiziksel rahatsızlığı yenebilir ve duygusal tıkanıklıklardan kurtulmak mümkün olabilir.

Thetahealıng eğitimlerinde,hepimiz kendi gerçekliğimizi yarattığımız ve hepimizin Yaradanla bağlantılı olduğu  gerçektir.İnanç çalışması istediğimiz hayatı yaratma imkanı sağlar.

Thetahealıng eğitimlerinde inanç çalışmaları ile birlikte,his çalışmaları da yapılır.Bazı insanların belli hisleri hayatları boyunca hiç deneyimlemedikleri ve onların nasıl yaratılacağını anlamadıkları gerçekliği üzerine onların da izinlerini alarak his yüklemesi çalışması yapılır.

Thetahealıng eğitimleri ,Thetahealıng Basıc DNA(Temel seviye)ve Thetahealıng Advanced DNA(İleri seviye)

seviyelerinden oluşur.

MHA Elele Gelişim Merkezinde ,Thetahealıng Eğitimleri Uygulayıcı ve Eğitmen Esra Köse tarafından verilir.

Eğitim sonunda uluslararası sertifika verilir.

Mucizeler bizimle

Sevgiler

Mehtap Hersek Akkoyunlu

MHA Elele Gelişim Merkezi

 

Posted on
Bu sitedeki bilgiler tavsiye niteliğinde olup tedavi amaçlı değildir. Uygulamaların sorumluluğu site sahibine ait değildir. Sağlık sorunlarınız için mutlaka bir hekime danışınız.Hekime gitmeden ve teşhis koydurmadan şikayetiniz ne olursa olsun, buradaki bilgiler ile kendi kendinizi tedavi etmeye kalkışmayınız. Buradaki bilgilerin kesinlikle bir hastalığı teşhis amacı yoktur. Sadece bilgilendirme amaçlı paylaşılmış yazılardır.